Ga naar de inhoud

Doneren

Van de € 90.000 is opgehaald:
100%

U kunt gebruikmaken van iDeal om uw donatie te doen.

Bedrag

Ook kunt u handmatig uw donatie overmaken naar:
NL 22 INGB 000 8684 810 t.n.v. Stichting Help Esmee

Alvast heel hartelijk bedankt!

People from outside the European Union can donate by transferring money with the following information:
IBAN: NL22INGB0008684810 and BIC (=SWIFT): INGBNL2A
In case you are asked for an address of our bank, please use:

ING Bank N.V.
Foreign Operations
PO Box 1800
1000 BV Amsterdam

Many thanks in advance!